UVJETI PRODAJE

 1. Uvodno

Ovim Uvjetima prodaje uređuju se odnosi prodaje između trgovačkog društva PRIMOTRONIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 4 I, OIB: 01385353636 (dalje u tekstu: PRIMOTRONIC d.o.o.) kao prodavatelja s jedne strane, i kupca s druge strane, a sve u vezi s prodajom proizvoda i/ili usluga dostupnih na internet stranicama https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr).

Internetske stranice https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr u vlasništvu su PRIMOTRONIC d.o.o. Svi materijali koje se nalaze na  internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke PRIMOTRONIC d.o.o i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. PRIMOTRONIC d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice kako je regulirano ovim Uvjetima prodaje.

Detaljni podaci PRIMOTRONIC d.o.o. su:

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080244327

Temeljni kapital: 20.000 HRK

IBAN: HR 9024840081101068621, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

SWIFT: RZBHHR2X

TEL: 01/6191 671

E-mail: info@primotronic.hr

 

 1. Primjena Uvjeta prodaje i pojam kupca

Ovi Uvjeti prodaje odnose se samo i isključivo na veleprodaju odnosno trgovinu na veliko.

Ovi Uvjeti prodaje ne odnose se na potrošače.

Pojam Kupca u kontekstu ovih Uvjeta prodaje (dalje u tekstu: Kupac) odnosi se dakle samo na:

 • pravne osobe;
 • fizičke osobe koje obavljaju kupnju unutar svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, s tom razlikom da potonja kategorija kupaca ne uživa zaštitu koja se pruža potrošačima.

Kupac i PRIMOTRONIC d.o.o. obvezani su ovim Uvjetima prodaje, a u slučaju da je pojedina odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog i europskog zakonodavstva primijenit će se prisilni propisi.

III. Način sklapanja ugovora

 

Kupac koji je zainteresiran za proizvode i/ili usluge dostupne na bilo kojoj web stranici, dakle https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr, ovlašten je svoj interes za kupnjom iskazati na više načina, i to:

 • putem e-mail poruke na naznačenu e-mail adresu PRIMOTRONIC d.o.o. na pojedinoj web stranici
 • pozivom putem telefona
 • slanjem upita putem faxa
 • putem pošte na adresu sjedišta PRIMOTRONIC d.o.o.

PRIMOTRONIC d.o.o. će uvijek po iskazanom interesu Kupcu dostaviti ponudu sa specifikacijom proizvoda i/ili usluga za koje je Kupac iskazao interes (dalje u tekstu: Ponuda). Navedena Ponuda sadržavati će detaljan opis proizvoda, usluga, cijena, popratnih troškova, rok trajanja ponude, te ostale relevantne navode. Smatra se da je ugovor o kupoprodaji sklopljen u trenutku kada Kupac putem e-mail poruke potvrdi da prihvaća Ponudu i/ili pak kada pošalje dokaz o uplati i/ili pak izvrši uplatu po Ponudi.

Ponuda vrijedi do isteka roka navedenog u Ponudi, te istekom navedenom roka PRIMOTRONIC d.o.o. nije u obvezi postupiti po uvjetima Ponude, iako isto može učiniti, a sve sukladno vlastitoj poslovnoj procjeni i mogućnostima.

Ako Kupac pak na gore navedene načine dostavi PRIMOTRONIC d.o.o. narudžbenicu, obveza za PRIMOTRONIC d.o.o. nastaje tek kada isti pisanim putem i/ili na drugi dokaziv način prihvati takvu narudžbu Kupca.

Katalozi i drugi reklamni materijali te sam isticanje proizvoda na web stranicama ne predstavljaju ponudu PRIMOTRONIC d.o.o. nego upravo poziv Kupcu da iskaže dostavljanjem narudžbenice i/ili pak postavljanjem upita slijedom čega PRIMOTRONIC d.o.o. dostavlja Ponudu Kupcu.

Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio Ponude PRIMOTRONIC d.o.o., te ugovornog odnosa koji nastane prihvatom Ponude PRIMOTRONIC d.o.o. od strane Kupca odnosno prihvatom narudžbenice od strane PRIMOTRONIC d.o.o. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Uvjeta prodaje, prednost u primjeni će imati sadržaj Ponude.

 1. Opis proizvoda i usluga

Proizvodi i/ili usluge prikazani su opisno i/ili fotografijama.

Fotografije su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima i/ili uslugama koje su predmet narudžbe.

PRIMOTRONIC d.o.o. posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranicama https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi i/ili usluge za koje je na stranicama  naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi i/ili upita koje se istovremeno predaju može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, PRIMOTRONIC  d.o.o. će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda  koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
Izjavu o EU preferencijalnom podrijetlu robe potrebno je zatražiti prije narudžbe proizvoda u protivnom nismo u mogućnosti izdati izjavu o EU preferencijalnom podrijetlu iako ti proizvodi imaju EU preferencijalno podrijetlo.

 1. V. Cijena, načini i rokovi plaćanja

Cijene istaknute na web stranicama https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr su cijene bez poreza na dodanu vrijednost.

Trošak PDV-a se iskazuje kao dodatna posebna stavka cijene.

Cijene vrijede na paritetu franko skladište PRIMOTRONIC d.o.o. u Republici Hrvatskoj ili drugo skladište naznačeno u Ponudi ili potvrdi o prihvatu narudžbe.

PRIMOTRONIC d.o.o. vodi politiku stabilnih cijena, ali zadržava pravo izmjene ako se GBP/USD/EUR promijeni više od 3 % ili ako se promijene tržišni uvjeti nabave proizvoda odnosno tržišni uvjeti faktora koji utječu na promjenu cijena usluga.

Naručene proizvode i/ili usluge možete platiti transakcijski prema podacima iz Ponude.

Konačna cijena proizvoda i/ili usluga uvijek je sadržana u Ponudi odnosno prihvatu narudžbe za svakog pojedinog Kupca.

 1. Troškovi dostave i rok i uvjeti isporuke

Troškovi dostave iznose 6 € + PDV za sve pošiljke težine do 10 kg, a za pošiljke teže od 10 kg se cijena troškova dostave se navodi u Ponudi.

Za iznos narudžbe iznad 150 € isporuka je besplatna.

Za dostave u inozemstvo cijene se navode u sadržaju Ponude.

U pravilu, konačni troškovi dostave uvijek se točno iskazuju u sadržaju Ponude koja je izrađena za potrebe pojedinog Kupca odnosno u prihvatu narudžbe.

Isporuku po ugovorima sklopljenim radnim danom do 16:00 h isporučujemo unutar 24 h ako Kupac odabere osobno preuzimanje na adresi PRIMOTRONIC d.o.o.

Ako isporuka ide preko kurirske službe rok za dostavu je 48 h odnosno 72 h. Ako je ugovor sklopljen nakon 16:00 h, PRIMOTRONIC d.o.o. produžava rok isporuke za još 24 h.

U pravilu, konačni rokovi isporuke uvijek se točno iskazuju u sadržaju Ponude koja je izrađena za potrebe pojedinog Kupca odnosno u prihvatu narudžbe.

Ako PRIMOTRONIC d.o.o. neke od proizvoda trenutno nema na zalihi ili je zbog trenutnih popusta i pogodnosti povećan obim posla, obrada narudžbe Kupca može potrajati nekoliko radnih dana.

Ako ne postoji mogućnost isporuke, PRIMOTRONIC d.o.o. će o istome obavijestiti Kupca koji pritom može odlučiti hoće li prekinuti narudžbu, pričekati da naručeni proizvod postane dostupan ili ga zamijeniti raspoloživim.

VII. Jamstvo

Jamstveni rok na sve proizvode je 12 mjeseci ako nije drugačije navedeno u Ponudi. Svaki pojedini proizvođač propisuje uvjete pod kojima se daje jamstvo na proizvod.

PRIMOTRONIC d.o.o. ne osigurava servis kupljenih proizvoda u jamstvenom roku.

VIII. Odgovornost za nedostatke/Reklamacija

 

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda dostupnih putem web stranica https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, naročito sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti PRIMOTRONIC d.o.o. bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti PRIMOTRONIC d.o.o. bez odgađanja. PRIMOTRONIC d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od predaje stvari.

U obavijesti o nedostatku stvari Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati PRIMOTRONIC d.o.o.  da pregleda stvar. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, odnosno ponude odnosno broj računa.

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail: info@primotronic.hr, ili telefonskim putem na broj: 01/61 91 671, ili pisanim putem na adresu: PRIMOTRONIC d.o.o. , Karlovačka cesta 4 I ,10 000 Zagreb sa naznakom Reklamacija.

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Smatra se da materijalni nedostaci postoje:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 4. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 5. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 6. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 7. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari, te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 8. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 9. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da proizvod pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti PRIMOTRONIC         d.o.o. kao prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat PRIMOTRONIC d.o.o. kao prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio PRIMOTRONIC d.o.o. o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od PRIMOTRONIC d.o.o. uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od PRIMOTRONIC d.o.o. predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: PRIMOTRONIC d.o.o. , Karlovačka cesta 4 I ,10 000 Zagreb.

U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka PRIMOTRONIC d.o.o. nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

PRIMOTRONIC d.o.o.  je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako PRIMOTRONIC d.o.o. nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju PRIMOTRONIC d.o.o. da ga ukloni odnosno ako je PRIMOTRONIC d.o.o. izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca, te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi PRIMOTRONIC d.o.o.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je PRIMOTRONIC d.o.o. dao naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako PRIMOTRONIC d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi da ugovor održava na snazi.

Kad samo dio predane stvari odnosno proizvoda ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar odnosno proizvod ili količinu u cjelini.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari odnosno proizvoda kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Dakle, Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa svom pratećom dokumentacijom. Kupac je dužan poduzeti razumne korake kako bi proizvode dostavio na siguran način, te je dužan iste vratiti u originalnom neotvorenom pakiranju. Oštećenja vanjskog pakiranja proizvoda, otvaranje proizvoda ili nepropisno čuvanje proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda. Kupac koji je odlučio vratiti naručeni proizvod ili mu je dostavljen pogrešan proizvod dužan je učiniti sve u svojoj moći kako bi očuvao vrijednost proizvoda do povrata.

 1. Odgovornost za štetu

PRIMOTRONIC d.o.o. odgovara za štetu u slučajevima i na način propisan odredbama Zakona o obveznim odnosima odnosno drugim mjerodavnim zakonskim i drugim izvorima prava.

No, odgovornost PRIMOTRONIC d.o.o. za naknadu štete je u svakom slučaju ograničena na iznos cijene kupljenog proizvoda i/ili korištenih usluga, i to iznos umanjen za PDV, ali i to najviše do iznosa od 3.000,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja).

PRIMOTRONIC d.o.o. ni u kojem slučaju ne odgovara za izgubljenu dobit Kupca, te u tom smislu upozorava Kupca kako je sam dužan koristiti proizvode i/ili usluge PRIMOTRONIC d.o.o. na način na koji ne ugrožava vlastito poslovanje.

Pristup na stranice https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole PRIMOTRONIC d.o.o., koje će PRIMOTRONIC d.o.o. nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. PRIMOTRONIC d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup internet stranicama i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja internet stranica ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran PRIMOTRONIC d.o.o. Također, PRIMOTRONIC d.o.o. je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje internet stranica.

 1. Raskid

PRIMOTRONIC d.o.o. i Kupac su ovlašteni na raskid ugovornog odnosa na način i u slučajevima predviđenim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Isključeno je pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana, a sve iz razloga što je to institut iz Zakona o zaštiti potrošača koji se primjenjuje samo i isključivo na potrošače. Ovi Uvjeti prodaje ne odnose se na potrošače tako da pravo na jednostrani raskid u roku 14 dana ne postoji.

 1. Rješavanje sporova

Sve sporove koji bi mogli proizaći iz ugovornog odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršavanja ovih Uvjeta prodaje, PRIMOTRONIC d.o.o. i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem. Ako pak u istome ne uspiju, za rješavanje sporova mjerodavna je primjena prava Republike Hrvatske i ugovara se nadležnost stvarnog nadležnog suda u Zagrebu.

XII. Stupanje na snagu

Ovi Uvjeti prodaje stupaju na snagu dana 15.06.2022.g. i primjenjuju se na sve kupoprodajne odnose koji nastanu nakon navedenog datuma pa sve do izmjene ovih Uvjeta prodaje. Postupak prodaje se iznimno odvija s fizičkim osobama koje ne nastupaju na tržištu izvan svoje djelatnosti (potrošači), te je postupak prodaje u tom slučaju odvojeno reguliran posebnim pravilima. Ako bi jedna odredba ovih Uvjeta prodaje bila ili bi postala nevaljana, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi Uvjeta prodaje. U tom slučaju, smatrat će se da je ugovorena ona zakonom dopuštena odredba koja je po svom gospodarskom značenju najbliža nevaljanoj odredbi.

Ovi Uvjeti prodaje dostupni su na web stranicama https://hr.rsdelivers.com, www.primotronic.hr, www.vode.hr, www.mreze.hr, te se smatra da je Kupac nastankom kupoprodajnog odnosa prihvatio iste.