Konfliktni minerali

Primotronic podržava napore organizacija za zaštitu ljudskih prava na zaustavljanju nasilja i zločina u Srednjoj Africi (Demokratska Republika Kongo (DRC) i devet susjednih zemalja: Republika Kongo, Republika Srednja Afrika, Južni Sudan, Zambija, Angola, Tanzanija, Burundi, Ruanda i Uganda).

Konfliktni minerali su sporni jer se njihova prodaja može koristiti za potporu naoružanim skupinama i olakšavanje kršenja ljudskih prava.

Stoga smo predani etičkim praksama i nastojimo da naš opskrbni lanac i proizvodi budu bez konfliktnih minerala.

Očekujemo da će dobavljači uspostaviti postupke dubinske i detaljne provjere kako bi identificirali i provjerili izvor konfliktnih minerala koji se nalaze u njihovim proizvodima.

Kao distributer koji direktno ne kupuje ili ne uvozi kositar, volfram, tantal ili zlato, Primotronic ne podliježe zahtjevima Američke komisije za vrijednosne papire i burzu (uključujući one iz Dodd-Frankovog zakona) ili zahtjevima u objavljenoj uredbi 2017/821 EU Regulacija konfliktnih minerala.

Tražimo od dobavljača da savjetuju o statusu proizvoda s konfliktnim mineralima i pozdrave dijalog kupaca o područjima njihove usklađenosti s odredbama o konfliktnim mineralima.
Conflict minerals

Primotronic supports the efforts of human rights organisations to end violence and atrocities in Central Africa (the Democratic Republic of Congo (DRC) and nine adjoining countries: Republic of Congo, Central Africa Republic, South Sudan, Zambia, Angola, Tanzania, Burundi, Rwanda and Uganda).

Conflict minerals are contentious because their sale can be used to support armed groups and facilitate human rights violations.

We are therefore committed to ethical practices and seek to keep our supply chain and products free from conflict minerals.

We expect suppliers to have due diligence processes in place to identify and verify the source of conflict minerals contained in their products.

As a distributor that does not directly purchase or import tin, tungsten, tantalum or gold or report to the US Securities and Exchange Commission, Primotronic is not subject to US requirements (including those in the Dodd-Frank Act) or the recently published EU Conflict Minerals Regulation.

We look to suppliers to advise the conflict mineral status of products and welcome dialogue from customers on areas of their conflict minerals compliance that we may be able to support.