Svako korištenje www.primotronic.hr podložno je uvjetima korištenja opisanim u ovom dokumentu.

Primotronic d.o.o. će nastojati da se na navedenoj stranici uvijek pronalaze točni i najsvježiji podatci.

Svi korisnici Primotronic Internet stranica sadržaj koriste na osobnu odgovornost.

Primotronic d.o.o. nije odgovoran za izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale korištenjem, pristupom ili nemogučnošću korištenja www.primotronic.hr ili poradi možebitnih pogrešaka ili nepotpunosti sadržaja.

Primotronic d.o.o. pridržava pravo izmjene uvjeta korištenja, prestanka postojanja i rada svih ili bilo kojeg dijela Internet stranica u bilo kojem trenutku.

Promjene stupaju na snagu u trenutku djelovanja na www.primotronic.hr.

Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida od strane Primotronic d.o.o. ili korisnika u bilo kojem trenutku prestankom korištenja ovih Internet stranica.

Nisu dozvoljene sve djelatnosti objavljivanja, ispravljanja, otuđivanja te neovlaštenog administriranja www.primotronic.hr osim osobama ili poduzećima ovlaštenim od strane Primotronic d.o.o..