Postavljena YSI plutača sa senzorima za mjerenje kakvoće vode