EXO2 višeparametarska sonda

Višeparametarska EXO2 sonda za praćenje kakvoće vode u oceanima, ušćima ili površinskim vodama.

Saznajte više …