NOVO RPI kućište

henryihetty
HENRY I HETTY
22. siječnja 2018.
hyperloopbanner
“Transforming the future of transport”
12. veljače 2018.

NOVO RPI kućište

R1369540-01

Sivi Smarti Pi komplet 2 sadrži predmete koji štite RPI uređaje i kameru s Lego® kompatibilnim vrhom.

Saznajte više …